Zariadenie interiéru Grand Hotel Kempinski, Štrbské pleso

MSJ Referencia Grand Hotel Kempinki, Štrbské pleso

Zariadenie interiéru Grand Hotel Kempinski, Štrbské pleso.

Realizácia interiérového zariadenia prezidentského apartmánu

Miesto: Štrba – Štrbské Pleso
Dodávateľ: MSJ WORLD COOPERATION, spol. s r. o.