Zariadenie interiéru Golf international, Veľká Lomnica

MSJ referencia Golf international, Veľká Lomnica

Zariadenie interiéru Golf international, Veľká Lomnica.

Realizácia interiérového zariadenia hotela – lobby bar, jedáleň, zariadenie apartmánov

Miesto: Veľká Lomnica
Dodávateľ: MSJ WORLD COOPERATION, spol. s r. o.
Architekt: Ing. arch. Lýdia Janíková